Föräldrainformation

Frukost 08.00

Fruktstund 09.30

Aktiviteter, samlingar och utelekar

Lunch 11:30 för de yngre barnen

och 12.00 för de äldre barnen

Efter lunch har vi varje dag en lugn stund då de små sover.

De äldre barnen varvar ner med läsning av bok.

Ute och innerlekar

Mellanmål 14.15

Ute eller innelek

 

Våra öppentider följer kommunens ramtider 06:30-18:30 men tiden för stägning styrs av barnens vistelse för att kunna använda resurserna på bästa sätt, därför kan den variera.

Föräldrarsamverkan

Ni som föräldrar är de viktigaste personerna för ert barn och kommer att ha en livslång relation med dem. Huvudansvaret för barnets fostran
ligger hos er som är vårdnadshavare.

Vårt uppdrag är att under en tid vara med och stötta och inspirera
i barnets och familjens liv.

Vi ser hur barnet fungerar i grupp och i relation till andra än familjen.

Ni bidrar med en annan bild av barnet, som en del av en familj.

Dessa olika synsätt berikar varandra. Vi ser därför er delaktighet i Regnbågens arbete som viktig, inspirerande och nödvändig!

Fakta

Regnbågens förskola startade 1992.

Vi är en fristående förskola som har Rydaholms frikyrka som huvudman.

Barn placeras på Regnbågen genom Värnamo kommuns barnomsorgskö. Avgifter sköts av kommunen och följer samma taxa som kommunens förskolor. Höstterminen då ditt barn fyller 3 år gäller allmäm förskola som är avgiftsfri och är tillgänglig 15 timmar per vecka och följer skolans läsår. Schematider lämnas in via kommunens skolportal IST. varnamo.ist-asp.com

Barnen är olycksfallförsäkrade dygnet runt genom Värnamo kommun för mer information gå in på www.varnamo.se