Vår verksamhet


Förskolans profil

Verksamheten utgår ifrån den nationella läroplanen för förskolan.
Förskolan har också en lokal utvecklingsplan där barnets intressen och behov ligger till grund.

Förskolan drivs av Rydaholms frikyrka och tar emot barn i åldrarna 1-5 år.
Vi har två ”hemvister” på förskolan där barnen är uppdelade i åldersgrupper.
Hemvist 1 "Pärlorna" : ca 1-3 år, Hemvist 2 "Diamanterna": ca 3-5 år.

Förskolan har rymliga och ändamålsenliga lokaler i frikyrkans nedre plan. Det finns en ateljé, lekhall och rum för både större och mindre grupper. Utemiljön består av en stor gård där lek, rörelse och skapande stimuleras.

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i frikyrkans kök av vår egen kock. Maten serveras i matsal på markplan. Ibland äter vi också mat utomhus.

Förskolans verksamhet är allsidig och utgår från ett temainriktat arbetsätt. Den lilla gruppen står i centrum, där alla blir sedda och hörda. Utevistelsen är en stor och viktig del i vårt pedagogiska arbete. Stor vikt läggs också vid social utveckling, kamratskap, sång, musik och skapande verksamhet.

Vi har välutbildad personal som skapar en kärleksfull miljö präglad av värderingar som stämmer med en kristen grundsyn.

 

LIKANDEBEHANDLINGSPLAN


Regnbågens Förskola jobbar utifrån plan mot kränkande behandling och dokumentation av arbete mot diskriminering. Du kan läsa vårt dokument via
knappen nedan, dokumentet är framtaget i samarbete med FVBU.


SYNPUNKTER

Ibland är det saker man funderar på och vill framföra till förskolan. Det kan vara förslag, synpunkter eller klagomål. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vid positiva synpunkter får vi saker bekräftade vilket också är bra för Regnbågens verksamhet.