Vår vision


Regnbågen – Där alla får vara med


Strategi

Regnbågen en förskola för alla,
där barn och föräldrar blir sedda och hörda,
känner sig trygga och blir älskade och där alla har ett unikt värde.
En förskola där verksamheten präglas av en pedagogik där omvårdnad,
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Mål som prioriteras 

Kristna värderingar – empati, omsorg, respekt, ansvar, trygghet och allas lika värde.

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Empati samt en vilja att hjälpa andra, kamratskap.

En trygg miljö som ser det enskilda barnet och stöder dess utveckling.

Allsidig verksamhet som inspirerar till nyfikenhet och ett lustfyllt lärande.

Uppmuntra föräldraskapet.